ἑξαδάκτυλος

ἑξαδάκτῠλ-ος, ον, = foreg.,
A six inches long, Hp.Nat.Mul.32,109, Dsc.4.43, Orib.8.6.15, D.L.4.34, Ammon.in APr.46.1.
II having six fingers, Gal.19.454, Eustr.in EN376.1, Tz.H.7.902.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἑξαδάκτυλος — six inches long masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εξαδάκτυλος — η, ο (AM ἑξαδάκτυλος, ον) αυτός που έχει έξι δάκτυλα («ὁ βασιλεὺς ἧτο ἑξαδάκτυλος», Τζέτζ.) αρχ. αυτός που έχει μήκος έξι δακτύλων. [ΕΤΥΜΟΛ. < εξα < ἕξ (πρβλ. εξάγραμμα) + δάκτυλος] …   Dictionary of Greek

 • ἑξαδάκτυλον — ἑξαδάκτυλος six inches long masc/fem acc sg ἑξαδάκτυλος six inches long neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξαδακτύλοις — ἑξαδάκτυλος six inches long masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξαδακτύλου — ἑξαδάκτυλος six inches long masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξαδακτύλους — ἑξαδάκτυλος six inches long masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξαδακτύλων — ἑξαδάκτυλος six inches long masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξαδάκτυλα — ἑξαδάκτυλος six inches long neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξαδάκτυλοι — ἑξαδάκτυλος six inches long masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ελλάδα - Μουσική — ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Είναι γνωστό ότι η καταγωγική περιοχή της αρχαίας ελληνικής ποίησης βρίσκεται στις θρησκευτικές τελετουργίες. Ωστόσο, το κύριο σώμα της λυρικής ποίησης χαρακτηρίζεται από έναν ανεξάρτητο χαρακτήρα την εποχή κατά την οποία… …   Dictionary of Greek

 • δάκτυλος — Το δάχτυλο (βλ. λ.). (Μετρ.) Πόδας κυρίως της αρχαίας, αλλά και της νεότερης μετρικής. Ο αρχαίος δ. αποτελείται από δύο στοιχεία: τη θέση (που προηγείται) και την άρση (που ακολουθεί). Από την άποψη της ποσότητας (χρονικής διάρκειας) τα δύο αυτά… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.